Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hoặc hủy hợp đồng bảo hiểm

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hoặc hủy hợp đồng bảo hiểm

Khách hàng có nhu cầu điều chỉnh thông tin hoặc hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng hoặc đai lý tải mẫu Giấy yêu cầu sửa đổi bổ sung  hoặc Mẫu đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu hoặc Mẫu đơn đề nghị

Bước 3: Gửi giấy yêu cầu và các chứng từ liên quan về đia chỉ email: […]

Qúy khách vui lòng dùng địa chỉ email đã đăng ký tài khoản trên website của Bảo Long để gửi thông tin. Trường hợp hợp đồng được đăng ký mua qua tài khoản đại lý, khách hàng vui lòng liên hệ với đại lý phục vụ hợp đồng để thực hiện các hướng dẫn trên.

Bước 4: Bảo Long thông báo nhận được yêu cầu, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng trong [3] ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Hồ sơ sửa đổi bổ sung bao gồm các chứng từ sau

-  Giấy yêu cầu sửa đổi, bổ sung được điền đầy đủ thông tin

-  Giấy chứng nhận bảo hiểm

- Các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh trường hợp của Quý khách thuộc đối tượng sửa đổi hoặc bổ sung

Liên hệ

Trường hợp có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng qua 1900 5455 17 để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết

Điều kiện hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

  Bảo hiểm xe cơ giới

Hợp đồng bảo hiểm chỉ được hủy bỏ trong những trường hợp sau:

  • Xe bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật.
  • Xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.
  • Xe bị mất được cơ quan công an xác nhận.
  • Xe hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận.

Muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, chủ xe phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm và các bằng chứng về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đổng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt từ thời điểm Bảo Long nhận được thông báo hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại 70% phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ trừ trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và Bảo Long đã phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm

  Bảo hiểm nhà tư nhân

Trường hợp bạn có nhu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, vui lòng thông báo cho Bảo Long trước 15 ngày. Bảo Long sẽ hoàn lại 80% của phần phí bảo hiểm tương ứng với khoảng thời gian còn lại của hợp đồng, trừ trường hợp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và được Bảo Long chấp nhận bồi thường thì Bảo Long sẽ không hoàn lại khoản phí bảo hiểm còn lại.

  Bảo hiểm tai nạn con người

Trường hợp bạn có nhu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, vui lòng thông báo cho Bảo Long trước 5 ngày. Nếu hợp đồng được hai bên thỏa thuận hủy bỏ, phí bảo hiểm của thời gian còn lại sẽ được hoàn trả 80% với điều kiện đến thời điểm đó, người được bảo hiểm chưa có lần nào được Bảo Long chấp nhận trả tiền bảo hiểm.

  Bảo hiểm du lịch

Đối với sản phẩm Travel Flex

Bảo Long hoặc Chủ Hợp Đồng không thể hủy hợp đồng bảo hiểm trừ trường hợp Bảo Long không nhận được phí bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ không được hoàn lại một khi hợp đồng bảo hiểm đã được cấp.

Đối với sản phẩm Annual Travel

Chủ hợp đồng có thể hủy Hợp đồng bảo hiểm  bất cứ lúc nào bằng cách gởi thông báo trước 7 ngày bằng thư bảo đảm cho Bảo Long, với điều kiện là không có bất kỳ khiếu nại yêu cầu bồi thường nào xảy ra trong suốt thời gian bảo hiểm hiện hành và đã hoàn trả hợp đồng bảo hiểm và thẻ bảo hiểm hiện hành cho Bảo Long trước hoặc vào ngày hủy hợp đồng bảo hiểm, Chủ hợp đồng sẽ được hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền được tính theo mức phí bảo hiểm ngắn hạn của Bảo Long cho khoảng thời gian Hợp đồng bảo hiểm này đã có hiệu lực.