Hướng dẫn đăng ký mua bảo hiểm, thanh toán và giao nhận hợp đồng bảo hiểm

Thực hiện 05 bước đơn giản để đăng ký mua bảo hiểm trực tuyến, thanh toán phí bảo hiểm, và nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm nhanh chóng

Tìm hiểu thông tin về sản phẩm

 • Chọn sản phẩm cần tìm hiểu, chọn các mục thông tin chi tiết và quy tắc bảo hiểm để tham khảo
 • Liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của Sacombank theo hotline số 1900 5555 88 / 0888 5555 88 hoặc các Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank

Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản

 • Đăng nhập tài khoản đã được tạo, hoặc:
 • Đăng ký tài khoản mới

Điền thông tin để cấp đơn bảo hiểm

 • Quý khách chọn sản phẩm và điền tất cả các thông tin được yêu cầu. Các thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được thể hiện trên giấy chứng nhận bảo hiểm và là một phần không thể tách rời của đơn yêu cầu bảo hiểm
 • Sau khi Quý khách khai báo đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, website sẽ hiển thị lại toàn bộ thông tin yêu cầu bảo hiểm để Quý khách xác nhận lại một lần nữa nội dung trước khi chuyển sang bước thanh toán phí bảo hiểm
 • Việc cung cấp thông tin không chính xác, hoặc cố ý cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến tình huống đơn bảo hiểm bị vô hiệu. Phí bảo hiểm sẽ không được hoàn lại trong trường hợp này
Sau khi hoàn tất bước này, Quý khách có thể chọn thanh toán ngay hoặc tiếp tục chọn mua sản phẩm khác. Nếu tiếp tục chọn mua, sản phẩm hiện tại sẽ được đưa vào giỏ hàng chờ thanh toán.

Thanh toán phí Bảo hiểm

 • Quý khách vào giỏ hàng để xem lại danh sách các sản phẩm bảo hiểm (đơn hàng) đã được chọn. Qúy khách có thể chỉnh sửa hoặc hủy đơn hàng trước khi quyết định thanh toán.
 • Tại bước thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến, Quý khách có thể chọn một trong hai phương thức thanh toán trực tuyến như sau:
 • Thanh toán trực tuyến bằng thẻ thanh toán nội địa

          

 

 • Thanh toán trực tuyến bằng thẻ thanh toán quốc tế mang các thương hiệu: Visa, Master, American Express, JCB

Giao nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm

Sau khi quý khách nhận được thông báo thanh toán phí bảo hiểm thành công, Bảo Long sẽ gửi giấy chứng nhận (hợp đồng) cho quý khách bằng một trong hai cách sau:

 • Gửi chuyển phát nhanh bản cứng: nếu giấy chứng nhận chỉ có mẫu cứng (VD: bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, xe ô tô) hoặc Quý khách có yêu cầu bắt buộc có bản cứng, Bảo Long sẽ gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm theo đường chuyển phát nhanh cho Quý khách.
 • Gửi qua email bản điện tử: nếu Giấy chứng nhận bảo hiểm không yêu cầu bản cứng và Quý khách cũng không yêu cầu bản cứng, Bảo Long sẽ gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử vào email đã đăng ký của Quý khách. Sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được Bảo Long công nhận có giá trị như Giấy chứng nhận bảo hiểm bản cứng có dấu và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền của Bảo Long