Chính Sách Về Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư và Bảo Mật Trên Internet dưới đây. Chính sách này giải thích rõ cách thức mà Bảo Long nỗ lực để xây dựng lòng tin của Quý khách và bảo đảm an toàn cho các thông tin của Quý khách thông qua các chính sách trên trang web của Bảo Long.

 

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư và Bảo Mật Trên Internet áp dụng cho việc truy cập của Quý khách vào trang web của Bảo Long tại http://sacombank.baolonginsurance.com.vn/ và các trang web con

Thu thập thông tin

Các thông tin được Bảo Long thu thập phụ thuộc vào yêu cầu của Quý khách. Việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp Bảo Long cung cấp tốt hơn các sản phẩm mà Bảo Long cung cấp cho Quý khách.

Trang web của Bảo Long chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà Bảo Long tin là có liên quan và cần thiết để Bảo Long hiểu rõ các nhu cầu của Quý khách và thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến yêu cầu của Quý khách

Dưới đây là vài ví dụ cơ bản về các loại thông tin mà Bảo Long thu thập trên trang web của Bảo Long nếu Quý khách đồng ý cung cấp chúng:

- "Liên lạc với chúng tôi" & các mẫu yêu cầu thư điện tử

- Địa chỉ thư điện tử, địa chỉ thư tín

- Họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính

- Thông tin thể hiện trong Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin (tùy sản phẩm bảo hiểm)

Sử dụng các thông tin thu thập

Các thông tin mà Bảo Long thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp báo giá khi được yêu cầu, quản lý các hợp đồng bảo hiểm, trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc, đăng ký tham gia vào các sự kiện do Bảo Long tài trợ, và cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời.

Bảo Long có thể sử dụng thông tin này để thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà Bảo Long cho là phù hợp với sở thích của các cá nhân trên. Bảo Long cũng có thể mời những người truy cập trang web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác

Bảo Long sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm được tốt hơn.

Bằng việc sử dụng trang web của Bảo Long, Bảo Long có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các tập tin nhật ký (log files)) ví dụ như: tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của Bảo Long. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký (log file) không chứa đựng các thông tin giúp xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung.

 

Sử dụng Cookies:

Cookies là một thuật ngữ công nghệ thông tin để chỉ các tập hợp thông tin mà máy chủ của trang web của Bảo Long cấp cho Quý khách khi Quý khách sử dụng trang web của Bảo Long.

Cookies được sử dụng trong một vài khu vực trên trang web của Bảo Long để duy trì các thông tin giữa các trang. Chúng sẽ không được sử dụng để lưu giữ hoặc xác định các thông tin cá nhân của các khách hàng của Bảo Long. Các Cookies này đơn giản chỉ nhằm đưa các thông tin Quý khách cung cấp trên một trang màn hình sang trang màn hình tiếp theo, giúp bỏ bớt yêu cầu phải cung cấp lại thông tin, hoặc để phân tích số lượng người truy cập vào trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Các Cookies này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của Quý khách hoặc của máy tính của Quý khách. Quý khách có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận Cookies. Nếu Quý khách muốn vô hiệu hóa những Cookies này, Quý khách có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, có thể Quý khách sẽ không thể truy cập một số phần của trang web chúng tôi..

Gửi tài liệu tiếp thị & khuyến mãi

Quý khách có thể lựa chọn nhận những tài liệu tiếp thị và khuyến mãi khác từ Bảo Long bằng thư điện tử hoặc trực tiếp qua đường bưu điện. Nếu Quý khách nhận được thư điện tử hoặc thư khuyến mại trực tiếp qua đường bưu điện, Quý khách luôn có thể lựa chọn ngưng việc gửi thư này.

Vào bất kỳ lúc nào Quý khách muốn Bảo Long ngưng gửi thư trực tiếp, vui lòng liên hệ. Bảo Long sẽ thực hiện yêu cầu của Quý khách và đảm bảo rằng Quý khách sẽ không nằm trong danh sách gửi thư khuyến mại tiếp thị trực tiếp trong tương lai nếu Quý khách không tiếp tục đăng ký nhận tài liệu tiếp thị & khuyến mãi.

Bảo Long thực sự quan ngại đến vấn nạn Thư rác (Spam) và các địa chỉ email khác giả mạo danh tính của Bảo Long gửi đến Quý khách. Bảo Long khẳng định chỉ gửi email đến Qúy khách khi nhận được đăng ký của Quý khách trên website http://sacombank.baolonginsurance.com.vn/. Các email điện tử gửi tài liệu tiếp thị và khuyến mãi đến Quý khách đều chỉ được gửi từ địa chỉ email online-noreply@baohiembaolong.vn

Nếu quý khách vô tình nhận được email không theo yêu cầu từ hệ thống của chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, vui lòng thông báo trực tiếp đến Ban quản trị website

Các website không thuộc sở hữu hoặc quản lý bởi Bảo Long

Bảo Long không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web của Bảo Long. Xin được lưu ý rằng khi Quý khách bấm chuột vào các trang web khác ngoại trừ  trang web http://sacombank.baolonginsurance.com.vn/, Quý khách đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc sở hữu hoặc không thuộc quyền quản lý của Bảo Long. Bảo Long khuyến nghị Quý khách nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của Bảo Long.

Chia sẻ các thông tin được thu thập

Trang web này được thiết kế để cung cấp cho các khách hàng, các khách hàng tiềm năng của Bảo Long và những người viếng thăm trang web của Bảo Long một phương thức bảo mật để có được các thông tin về Bảo Long, các dịch vụ và sản phẩm của Bảo Long, và để giao dịch với Bảo Long qua Internet.

Bảo Long sẽ chỉ thu thập các thông tin mà Quý khách tự nguyện cung cấp để giúp Bảo Long đáp ứng các yêu cầu của Quý khách. Nếu Quý khách đã cung cấp các thông tin cá nhân trên trang web của Bảo Long để yêu cầu cung cấp báo giá, để Bảo Long quản lý các hợp đồng bảo hiểm, hoặc để yêu cầu Bảo Long trả lời các câu hỏi,… Bảo Long có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho các bên được ủy thác, nếu cần thiết, để phục vụ các yêu cầu của Quý khách.

Bảo Long cũng có thể sẽ gửi và lưu trữ các thông tin này tại các bên thứ ba làm dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho Bảo Long. Bảo Long không bán các thông tin khách hàng cho các công ty cung cấp danh sách địa chỉ email hay các công ty kinh doanh tiếp thị qua điện thoại..

Tất cả các công ty thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long, các nhân viên của Bảo Long và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của Bảo Long.

Tùy từng thời điểm, Bảo Long có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng Bảo Long chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.

Bảo vệ các thông tin thu thập và đảm bảo an toàn thông tin

Các thông tin cá nhân Quý khách đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của Bảo Long, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của Quý khách. Bảo Long duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo Long sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc Bảo Long đã thông báo trước cho Quý khách.

Bảo Long sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Thông báo về các thay đổi

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Internet thay đổi, Bảo Long sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ http://sacombank.baolonginsurance.com.vn/. Quý khách cần vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.

Không đảm bảo

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.